HANDELSBETINGELSER

Betingelserne gælder for hjemmesiden www.theladybox.dk, og de abonnementer der tilbydes på hjemmesiden. Ved at bruge hjemmesiden eller ved køb af et LADYBOX abonnement via hjemmesiden, accepterer du vilkårene og indvilliger i at være bundet af dem. Har du spørgsmål til vores handelsbetingelser, er du altid meget velkommen til at kontakte os på mail [email protected] .

1. GENERELLE OPLYSNINGER

Ladybox ApS
CVR nr. 39886111
Maltagade 16, 2300 København S
E-mail: [email protected]
Hjemsted: København
Etableret: 2018

2. AFGIVELSE AF ORDRE

2.1. Du kan kun tegne et Ladybox abonnement, hvis du er mindst 18 år. Ladybox IVS leverer kun i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne.

2.2. Når du har bestilt et Ladybox Abonnement via hjemmesiden, vil vores system automatisk bekræfte modtagelsen af ordren ved at sende dig en e-mail. Aftalen mellem dig og Ladybox IVS er først indgået (juridisk bindende), når vi i en ny e-mail til dig bekræfter, at produktet er blevet eller vil blive sendt til dig. Ladybox IVS har dermed mulighed for at annullere din ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt eller lignende situationer.

2.3. Abonnement aftalen medfører, at du én gang pr. måned, får leveret produkter til din adresse, eller nærmeste posthus/pakkeshop. Dette undtager sig ved køb af abonnementet mellem den 1. og 11. i måneden, hvor du i første måned vil modtage to bokse omfattende sidste måneds Ladybox, som leveres indenfor få dage, og dernæst indeværende måneds Ladybox, der bliver sendt den 15. i måneden. Ladyboxen er typisk sammensat af flere (5-8) forskellige produkter, der leveres i en særlig kasse – en Ladybox. Produkterne kan være specialstørrelser, fuld størrelse, rejsestørrelse og/eller prøvestørrelse.

2.4. Vi forbeholder os ret til at afstå fra at handle med dig uden begrundelse.

3. PRISER

3.1. Med undtagelse af åbenlyse typografiske fejl gælder de priser og fragtomkostninger, der til enhver tid er angivet på hjemmesiden. Alle priser er inklusive moms.

3.2. Prisen for et Ladybox abonnement består normalt af et månedligt abonnementsgebyr på 179 danske kroner. De priser der er gældende for dit abonnement, fremgår i købet af et Ladybox abonnement.

3.3. Priser og forsendelsesomkostninger kan ændres til enhver tid. Du er bundet af de priser, der fremgår på hjemmesiden på det tidspunkt, hvor du har tegnet dit Ladybox Abonnement. Ved besked om prisændringer, kan du inden for 14 dage fra den dato, hvor meddelelsen er sendt, meddele Ladybox IVS, at du ikke accepterer sådanne ændrede vilkår (Ladybox abonnementet vil således omgående ophøre).

3.4 Der vil i perioder kunne være kampagner med tilbud for nye medlemmer på deres første boks. Dette gælder derfor ikke eksisterende medlemmer eller personer der tidligere har været medlem.

4. BETALING

4.1. Ved indgåelse af dit Ladybox Abonnement, accepterer du at betale det periodemæssige abonnementsgebyr, indtil abonnementet opsiges.

4.2. Det første abonnementsgebyr betales straks i forbindelse med din bestilling af abonnementet, og efterfølgende månedlige abonnementsgebyrer betales normalt den 1. i hver måned. Hvis din ansøgning om Ladybox abonnement ikke imødekommes (jf. punkt 2.4), vil der ikke blive betalt noget gebyr. Tilmelder du dig efter månedens udsendelse (midt i måneden), vil du først blive trukket for indeværende måneds Ladybox produkter (såfremt denne ikke er udsolgt) og derefter blive opkrævet igen den 1. i efterfølgende måned.

4.3. På theladybox.dk kan der betales med med kredit- eller betalingskort via Stripe (Dankort, eDankort) eller PayPal. Du accepterer, at vi kan opkræve månedlige abonnementsgebyrer uden yderligere godkendelse, indtil du ændrer din betaling via din konto på hjemmesiden, eller ved at du sender en e-mail til [email protected] (med tillæg af rimelig tid til ændring af din betalingsform).

4.4. Vi forbeholder os ret til at foretage et kredittjek på dig.

4.5. Skal du ændre (herunder slette eller fornye) dit kredit- eller betalingskort, kan du foretage ændringerne for din betaling via din konto på hjemmesiden eller ved at du sender en e-mail til [email protected] (med tillæg af rimelig tid til ændring af din betalingsform).

4.6. Tilbud og rabatter kan ikke kombineres med eksisterende rabatter, nedsatte varer eller priskampagner.

5. LEVERING

5.1. Efter indgåelse af et abonnement, vil du modtage en Ladybox med produkter hver måned. Afhængig af hvornår i en måned du har tegnet et Ladybox abonnement, vil de første Ladybox produkter blive leveret i løbet af samme måned eller næste måned. En anslået leveringstid er angivet i den meddelelse, du modtager, når Ladybox Produktet er blevet eller vil blive sendt til dig.

5.2 Som udgangspunkt er forventet leveringstidspunkt 1 til 4 hverdage efter den 15. i indeværende måned – Bestiller du efter den 15. i måneden vil produktet blive afsendt senest 3 hverdage efter ordremodtagelsen.

5.3 Ladybox IVS bærer ansvaret for produkterne, indtil du har modtaget dem.

5.3. Hvis et Ladybox produkt er udsolgt, forbeholder vi os retten til ikke at levere det pågældende Ladybox produkt i den aktuelle kalendermåned. Det vil herved ikke blive betalt noget abonnementsgebyr for den pågældende måned.

6. OPSIGELSE OG AUTOMATISK FORNYELSE

6.1. Du og Ladybox IVS kan til enhver tid, og uden begrundelse, opsige abonnementet til ophør ved udløbet af den til enhver tid gældende abonnementsperiode.

6.2. Du afmelder dit abonnement ved at sende en e-mail til [email protected]. indholdende dit fuldenavn, adresse og den email du har tilmeldt dig med. Ladybox opsiger dit abonnement ved at sende bekræftelse om opsigelse tilbage til din e-mail adresse.

6.3. Bemærk, at returnering af din Ladybox ikke er en gyldig opsigelsesmetode, og du vil derfor hæfte for både Ladyboxen, returfragten og ny forsendelsesfragt.

7. FORTRYDELSESRET

7.1. Du har 14 dages fortrydelsesfrist fra den dag du modtager et Ladybox produkt. Fortrydelsesfristen omfatter altid mindst syv arbejdsdage.

7.2 For at benytte din fortrydelsesret, skal du inden 14 dage fra modtagelse af produkterne, give Ladybox IVS meddelelse om at du ønsker at fortryde dit køb. Du fortryder dit køb ved at skrive til [email protected]. Herefter returneres produkterne, for egen regning, til: Ladybox IVS, Maltagade 16, 2. th., 2300 København S.

7.2.1 Ved returnering er du ansvarlig for, at varerne er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

7.3. Du kan kun benytte dig af din fortrydelsesret, hvis Ladybox produkternes tilstand er uændrede. Du mister fortrydelsesretten, hvis du bryder forseglingen eller plomberingen på produkterne.

7.4. Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer Ladybox IVS, hvad du har betalt for Ladybox produktet i overensstemmelse med vores Returpolitik (jf. punkt 8 nedenfor).

7.5. Oplysninger om din fortrydelsesret fremgår også i vores e-mail om, at et Ladybox produkt er blevet eller vil blive sendt til dig.

7.6 Varens stand ved returnering

7.6.1 Du hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. I tilfælde af værdiforringelse fratrækkes denne købsbeløbet.

7.6.2 Ved tilbagelevering af den købte vare i tilfælde af fortrydelse, skal du selv betale udgifterne hertil.

8. RETURNERING

8.1. Ved returnering af et Ladybox produkt til os, vil vi gennemføre tilbagebetaling uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage fra den dato vi har modtaget Ladybox produktet retur. Vi tilbagebetaler Ladybox produktets pris plus forsendelsesomkostninger. Du bærer selv omkostningerne ved at returnere Ladybox produktet til os.

8.2. Hvis du returnerer et Ladybox produkt til os af andre årsager (fx ved et defekt produkt), vil vi undersøge det returnerede produkt og give dig besked via e-mail inden for en rimelig tid vedrørende din tilbagebetaling.

8.2.1. Som udgangspunkt tilbagebetaler vi penge til dig med samme betalingsmetode, som du brugte ved din oprindelige transaktion.

8.3 Ved returnering skal du vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen, eller en seddel med følgende oplysninger: Fulde navn, adresse og ordrenummer.

8.3 Vi gør opmærksom på, at hvis du som medlem ikke ønsker at modtage en bestemt måneds boks, skal dette kommunikeres til Ladybox via [email protected] inden den 10. i hver måned. Såfremt du ikke kommunikerer dette inden den 10. i måneden, bærer du selv omkostningerne ved at returnere Ladybox produktet til os.

9. KLAGER & REKLAMATIONSRET

9.1. Hvis du ønsker at klage, kan du henvende dig via [email protected] eller på telefon 28 95 05 20. Hvis vi ikke finder en løsning, kan du indgive din klage til Center for Klageløsning, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Center for Klageløsning kontaktes på Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby eller via mail på [email protected]

9.2 EU-Kommisionen har en fælles klageportal, der giver mulighed for at klage direkte til virksomheder i EU-lande. Link til klageportalen her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.3 Når du handler på Theladybox.dk har du 24 måneders reklamationsret. Herved har du mulighed for at få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage/afslag i pris, afhængig af din situation.

9.3.1 Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug eller skadevoldende adfærd. Vi refunderer dine fragtomkostninger, hvis reklamationen er berettiget.

9.4 Du skal reklamere inden for rimelig tid efter, at du har opdaget en mangel. Reklameres der inden 2 måneder efter, at manglen er opdaget, vil den altid være rettidig.

10. ANSVAR

10.1 Hvis der er tale om et forbrugerkøb reguleres vores ansvar for de leverede Ladybox produkter af kapitlet vedrørende Forbrugerkøb i den danske Købelov (LBKG 2003-03-28 nr 237).

11. FORBEHOLD & ANSVARSFRASKRIVELSE

11.1. Ladybox er ikke ansvarlig for eventuel manglende opfyldelse eller forsinkelse i opfyldelsen af nogen af vores forpligtelser i henhold til et abonnement, der er forårsaget af begivenheder uden for vores rimelige kontrol (force majeure).

11.2. Force majeure omfatter enhver handling, begivenhed, undladelse eller ulykke uden for vores rimelige kontrol.

11.3. Vores ydelser i ethvert abonnement anses for at være suspenderet i den periode, hvor force majeure-hændelsen pågår. Ladybox IVS vil bruge vores rimelige bestræbelser på at bringe Force Majeure-hændelsen til ophør eller at finde en løsning, hvorved vores forpligtelser i henhold til dit abonnement kan gennemføres.

11.4 Theladybox.dk tager desuden forbehold for afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl samt udsolgte varer.

12. TREDJEPARTS WEBSTEDER

12.1. Theladybox.dk kan indeholde links til hjemmesider, der drives af en af vores partnere, annoncører eller tilknyttede selskaber eller andre tredjeparter. Vi ikke er ansvarlige for indholdet af disse hjemmesider eller de varer eller tjenester, der tilbydes der.

13. MEDDELELSER

13.1. Meddelelser til os skal sendes til [email protected]. Meddelelser til dig sendes til den e-mail-adresse, du har angivet på hjemmesiden.

14. INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

14.1. Ladybox IVS ejer alle immaterielle rettigheder til hjemmesiden og alle materialer lagt ud på denne. Rettigheder og materialer er beskyttet af copyright og enhver ret i denne forbindelse forbeholdes.

14.2. Du må til personlig brug udskrive en kopi/downloade uddrag af sider på hjemmesiden. Du må ikke bruge vores ophavsretligt beskyttede materiale til kommercielle formål, uden at indhente en licens fra Ladybox IVS.

14.3. Ved tegning af et abonnement, giver du os en uigenkaldelig ret til at citere fra kommentarer om Ladybox (Ladybox IVS), vores produkter og/eller abonnementer, som du har anført på hjemmeside, blog eller sociale medier samt at bruge citater på vores hjemmeside, sociale medier og via anden markedsføring.

15. TILFØJELSER OG ÆNDRINGER I BETINGELSER

15.1. Vi kan foretage tilføjelser eller ændringer til disse vilkår. Du er bundet af de forhold, der gælder på det tidspunkt, du har tegnet Ladybox abonnement, medmindre vi underretter dig om ændringer i disse vilkår, og du ikke inden 60 dage fra den dato, hvor e-mailen er sendt, give os besked om, at du ikke accepterer de ændrede vilkår.

16. LOV OG TVISTER

17.1. Disse vilkår og dit abonnement skal fortolkes og anvendes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Tvister afgøres ved de danske civile domstole.